مشاهده دسته بندی

درمان

بله فرد با یک بار مصرف مواد معتاد می شود. در این مورد نباید شک کرد. بسیاری با خود تصور می کنند که یک بار برای تفریح, یا یک بار برای تجربه آنها را به مواد معتاد نمی کند. در حالی که کاملا در تصور اشتباه هستند. همان یکبار برای شروع معتاد شدن کافی است.
ادامه مطلب ...
اگر کهیر در مرحله خفیف باشد نیاز به درمان خاصی نیست و خود به خود از بین می رود. اما برای درمان کهیر مزمن در کودکان باید با مشورت پزشک متخصص درمان مناسب را پیدا کنید. مصرف آنتی هیستامین در بیشتر موارد جواب می دهد. ولی باز برای گرفتن نتیجه بهتر, نظر پزشک مهم است.
ادامه مطلب ...