مشاهده دسته بندی

زیبایی

عوامل گوناگونی بر روی ماندگاری تزریق چربی تاثیر می گذارند, باید به این نکته توجه کنید که تزریق چربی یک گونه انتقال چربی از ناحیه ای به ناحیه دیگر بدن است و در حین این نقل و انتقال ها مولفه های مختلفی باعث کاهش ماندگاری تزریق چربی می شوند.
ادامه مطلب ...