مشاهده دسته بندی

درمان کهیر

کهیر (Hives) عارضه پوستی موقتی است که به صورت خارش و قرمز شدن پوست بدن خود را نشان می دهد. بسیاری از کهیرها معمولا یک هفته ای خود به خود از بین می روند.

اما باید بدانید که کهیرها می توانند جای خود را عوض کنند, اگر یک کهیر بیش از یک روز در یک محل ثابت باشد, احتمالا به التهاب رگ یا واسکولیت مبتلا شده اید.

اگر کهیر بیش از سه هفته طول بکشد به آن کهیر مزمن می گویند.