Sleeve Surgery

عمل اسلیو معده

کاهش وزن دغدغه بسیاری از افرادی است که دچار چاقی مفرط هستند و راه های مختلفی را برای کم کردن وزن خودشان امتحان می کنند. در مواقعی چاقی به اندازه ای زیاد است که با رژیم غذایی و وزرش و کارهایی مانند اینها نمی توان آن را حتی کنترل کرد تا چه برسد به آنکه آن را کاهش داد.

به همین خاطر بسیاری از این افراد چاق رو به عمل اسلیو می آورند که با این عمل می توانند از هشتاد درصد چربی های خود خلاص شوند.

این روش به آنها کمک می کند تا کمتر گرسنه شوند و میل به خوردن در آنها به صورت کنترل شده ای در بیاید و زودتر نیز سیر شوند.

برای اینکه درباره عمل اسلیو معده و راه انجام آن بیشتر بدانید با مطالب دکتر با تو در این باره همراه باشید.