لمینت دندان

لمینت دندان یک درمان سریع زیبایی برای دندان ها می باشد که بدون اینکه آسیبی به دندان های شما بزند، با استحکام عالی لبخند شما را زیباتر می کند. شما درمان زیبایی لمینت دندان می توانید با توجه به میل خود، رنگ و فرم دندان هایتان را انتخاب کنید. لمینت به دو گونه هستند که بر اساس جنس و نحوه ساخت شان با همدیگر تفاوت دارند. لمینت سرامیکی و لمینت کامپوزیتی. لمینت کامپوزیتی ثبات رنگ کمتری دارد ولی قیمت و تراش کمتری دارد. ونیر این لمینت در کلینیک دندانپزشکی ساخته می شود. ولی لمینت سرامیکی مقاومت و ثبات رنگ زیادی دارد و ظاهرش هم زیباتر است. وینر لیمنت سرامیکی از جنس سرامیک بوده و در آزمایشگاه تولید می شود. این نوع کار ترمیم مثل سایر درمان های ترمیم دندان با حساسیت هایی همراه است. این حساسیت ها شامل حساسیت های گرمایی و سرمایی است. این حساسیت ها بعد از مدتی برطرف می شود و برای همیشه نیست.

قیمت لمینت

قیمت لمینت دندان در حال حاضر وابسته به نوع متریال و کیفیتی است که در لمینت استفاده می شود. لمینت دندان به دو صورت برای زیبایی دندان ها انجام می شود: لمینت سرامیکی و لمینت سرامیکی. که هر یک از این لمینت ها با متریال های ویژه ای مثل سرامیک یا پرسلن و کامپوزیت ساخته شده و با توجه به مواد استفاده شده در ساخت آنها دارای کیفیت های متفاوتی نیز هستند.

قیمت لمینت سرامیکی دندان

این متفاوت بودن مواد و کیفیت مواد باعث می شود تا قیمت لمینت قیمتی ثابت نداشته باشد. پیش از انجام لمینت دندان حتما با دندانپزشک متخصص لمینت دندان مشورت کنید تا بهترین مواد و بهترین کیفیت مواد را برای لمینت انتخاب کنید.

هزینه لمینت

هزینه لمینت دندان کاملا قیمتی متغیر دارد. موارد زیادی بر هزینه لمینت دندان تاثیر می گذارند که می توان به مواردی مانند سازمان ها و بیمه های درمانی مختلف، میزان قیمت های دندانپزشکی، فهرست و برنامه دندانپزشک ها، تجربه و مهارت دندانپزشک و امکانات و باکیفیت بودن تجهیزات مورد استفاده در لمینت اشاره کرد.

کامپوزیت دندان

هزینه لمینت دندان به درصد آسیب دیدگی دندان شما نیز وابسته است، در واقع میزان آسیب دیدگی میزان درمان موردنیاز شما را مشخص می کند. همچنین درصدد آسیب دیدگی دندان شما معلوم می کند که چه میزان مهارت برای ترمیم آن نیاز است و دندانپزشک باید چه مقدار مهارت داشته باشد، که همه این موارد بر روز هزینه لمینت اثر می گذارند.

انواع و عوارض لمینت

لمینت دندان یک درمان سریع زیبایی برای دندان ها می باشد که بدون اینکه آسیبی به دندان های شما بزند، با استحکام عالی لبخند شما را زیباتر می کند. شما درمان زیبایی لمینت دندان می توانید با توجه به میل خود، رنگ و فرم دندان هایتان را انتخاب کنید. لمینت دندان به دو گونه هستند که بر اساس جنس و نحوه ساخت شان با همدیگر تفاوت دارند. لمینت دندان سرامیکی و لمینت دندان کامپوزیتی.

لمینت دندان کامپوزیتی

لمینت دندان کامپوزیتی یکی از روش های زیباسازی دندان هاست که لبخند شخص را زیباتر می کند. لمینت پوسته نازکی است که با توجه با اندازه دندان شخص تولید می شود و بر روی دندان ها گذاشته می شود. لمینت در دو نوع سرامیکی و کامپوزیتی ساخته و استفاده می شود.