در حال مرور: هموروئیدکتومی استاپلر

راه های درمان بواسیر با توجه به درجه و شدت بواسیر متفاوت است. اگر بواسیر شما در مراحل ابتدایی خود باشد و هنوز علائم آن شدت نیافته باشد می توانید با راه های ساده خانگی و غیر جراحی به این بیماری غلبه کنید ولی اگر بیماری به مرحله حاد خود رسیده باشد باید راه های درمانی جراحی را طی کنید تا کاملا مداوا و از شر بواسیر راحت شوید.