مشاهده برچسب

رابطه کهیر و سرطان

درمان کهیر مزمن

کهیر مزمن بیشتر از سه هفته طول می کشد. به این بیمارها توصیه می شود از مصرف آسپرین که باعث تشدید با افزایش نشانه های بیمار می شود، نوشابه های الکلی، قهوه، تنباکو و سیگار خودداری کنند.