در حال مرور: بهترین جراح فیستول

بهترین روش درمان فیستول که با بیحسی موضعی و بدون بستری شدن انجام می شود, درمان فیستول با لیزر است.علائم فیستول شامل درد و تورم در اطراف محل انسداد، و همچنین درد همراه با حرکت روده است.