مشاهده برچسب

ورزش دیسک کمر مهره 4و5

دیسک کمر و ورزش: ورزش‌های مضر برای دیسک کمر

ورزش ها و حرکت های تمرینی خاصی هستند که می توانند باعث بیشتر شدن درد دیسک کمر شوند. تمرین با دستگاه پرس پا, ددلیفت, حرکت دستگاه درون ران, کشش پای صاف, حرکات چرخشی, دویدن و... می توانند به دیسک کمرتان فشار بیاورند پس بهتر است آنها را انجام…