زیبایی لب

از بین بردن ورم لب بعد از تزریق ژل

ورم کردن ناحیه تزریق ژل یکی از مشکلات بیمارانی است که برای این عمل جراحی زیبایی اقدام می کنند. مقدار مشخصی از ورم دور از انتظار نیست و با کمی رعایت و استفاده از مواد طبیعی می توان آن را به کل از بین برد. بعد از درمان غیرجراحی کلینیکی ورم سریعتر خوب می شود.