مشاهده برچسب

درد هنگام نشستن

کیست مویی چگونه به‌وجود می‌آید و آیا با لیزر درمان می‌شود؟

علت دقیق این بیماری شناخته شده نیست، ولی می توان ترکیبی از علت های زیر را برای ایجاد کیست مویی برشمرد.در درمان لیزر کیست مویی بیمار بعد از عمل می تواند به راحتی حمام کند و جای زخم را شستشو دهد و لازم نیست جای زخم را پانسمان و عوض کند.