مشاهده

تصویر

رژیم غذایی بعد از عمل اسلیو معده

رژیم غذایی بعد از عمل اسلیو معده چهار مرحله دارد که باید به ترتیب بعد از عمل اجرا شوند. این چهار مرحله به شما کمک خواهند کرد تا به وزن دلخواه تان برسید. فقط توجه کنید که در هر مرحله باید با پزشک تان مشورت کنید.