مشاهده برچسب

عوارض چاقی

علائم گودی کمر و علت ایجاد آن

اگر در یک جای سفت دراز بکشید فاصله ای که از کمرتان تا آنجا ایجاد می شود همان گودی کمر شماست. اگر هنگام خم شدن به جلو این گودی از بین برود نیاز به درمان نیست اما اگر از بین نرود باید به فکر درمان مناسب برای گودی کمر تان باشید.